• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

      1397/11/09 ساعت 14:09

      تست #ماهواره دوم علم وصنعت انجام شد

      #جبارعلی_ذاکری، رئیس دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه سومین ماهواره دانشگاه علم و صنعت در مراحل پایانی ساخت قرار دارد، گفت: تست ماهواره دوم این دانشگاه به خوبی انجام شده است.