• حسن خسروآبادی   H_khosroabadi@

    1397/09/27 ساعت 17:06

    #سربسته: اگر مجلس اندکی عاقل بود و دولت هم بدنبال کاری علیه #تحریم‌های آمریکا، قطعا طراحی #استیضاح ظریف فارغ از نتیجه، اروپا را برای اقدام عملی برای همراهی با ایران دستپاچه می‌کرد! اما این فرصت با ناشیگری نمایندگان بی درایت از دست رفت! بازهم برخی #جاهل و برخی #خائن!

  • بهروز شجاعی   behrouzshojaei@

    1397/08/09 ساعت 23:52

    آخر شبی یک سؤال بپرسم بلکه حداقل در این خصوص #جاهل از دنیا نروم! چرا بعضی سیگاری‌ها اینقدر علاقه دارند در دستشویی و هنگام اجابت مزاج #سیگار بکشند؟

  • احمقانه‌ترین، بی شرمانه‌ترین وغیر مسئولانه‌ترین سخنی که تقدیس کنندگان دیروز #احمدی‌نژاد وتحقیر کنندگان امروزش میتوانند به زبان جاری کنند این جمله است: «ملاک حال فعلی افراد است» اوهمان است که بود، این شما هستیدکه یا #جاهل به او بودید یا #خائن به مردم که او را برآنها تحمیل کردید.