• هادی شریفی   hdsharifi@

  1397/05/03 ساعت 10:04

  اگر مرا ز قید غم رها کنی چه می‌شود؟ اگر نگاه مرحمت به کم کنی چه می‌شود؟ نظر به این کبوتر حرم کنی چه می‌شود؟ جواز کربلا به ما کرم کنی چه می‌شود؟ اگر ز در برانیم کجا روم کجا #رضا #امام_ضا #جانم_رضا

 • هادی شریفی   hdsharifi@

  1397/05/03 ساعت 10:03

  من که به بوی مغفرت به بارگاهت آمدم شبی که سرزد از افق، جمال ماهت آمدم پناه ماسوا تویی، که در پناهت آمدم نیازمندم و گدا، بر سر راهت آمدم اگر ز در برانیم کجا روم کجا #رضا #امام_ضا #جانم_رضا

 • حساب توییتری منتسب به آستان قدس رضوی   razavi_aqr_ir@

  1397/02/04 ساعت 17:25

  با سلام و عرض ادب با توجه به ضرورت حمایت از مطالبی که با هشتگ #امام_رضا و #قرارهشت و #جانم_رضا توییت میشود، کلیه مطالب #ریتوییت خواهد شد. باشد تا تک تک واژه‌های عاشقانه‌تان سلامی به امام مهربانی‌ها باشد.

 • هادی شریفی   hdsharifi@

  1397/05/03 ساعت 10:05

  چه می‌شود اگر مرا رها زقید غم کنی چه می‌شود اگر نگاه مرحمت به کم کنی چه می‌شود نظر به این کبوتر حرم کنی جواز کربلا اگر کرم کنی چه می‌شود چه می‌شود اگر تسلی دهی به قلب ما #رضا #امام_ضا #جانم_رضا

 • هادی شریفی   hdsharifi@

  1397/05/03 ساعت 10:04

  به پیشگاه قدس تو، اگرچه دست خالیم اگرچه کس نمیخورد، غم شکسته بالیم اگر چه اشک من بود، گواه خسته حالیم ولی به جان فاطمه محبم و موالیم خوشم که دارم از جهان ولایت تو را #رضا #امام_ضا #جانم_رضا

 • هادی شریفی   hdsharifi@

  1397/05/03 ساعت 10:02

  من که کبوتر دلم، انس گرفته با رضا میشنوم زقدسیان زمزمه رضا، رضا ای به نثار مقدمت گوهر اشک دیده‌ام ای به فدای جان تو، جان به لب رسیده‌ام من به بهای هستیم، مهر تو را خریده‌ام نیست به جز ولای تو، مشی و مرام و ایده‌ام مباد سازد از درت خدا مرا جدا #رضا #امام_ضا #جانم_رضا