• تو پارکینگ #جام‌جم جا نبود، به نگهبان گفتم من آنتن دارم، یه کاریش کن لطفا. گفت اینجا همه آنتن دارن، نشد یکی بیاد بگه: من دیش ماهواره دارم. و هرهر خندید …

  • فرهاد عشوندی   farhadeto@

    1397/04/12 ساعت 18:25

    لحظاتی قبل از مرگش، آخرین جمله‌ای که هم‌بندی‌هاش ازش شنیدن، اینطور که تو گزارش #جام‌جم نوشته شده ،گفته من عقاب ایرانم روزنامه جام جم هم براش تیتر زده انگار مرگ عقاب در زندان #وحید_مرادی