• سفر حسین #جابری‌انصاری دستیار ارشد وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی به #بلژیک _ پنجمین دور گفت‌وگوهای ایران و اتحادیه اروپایی با حضور نمایندگان آلمان، فرانسه، انگلستان و ایتالیا درباره بحران #یمن عصر امروز در بروکسل