• عباس رضایی ثمرین   AbbasRezaeiS@

    1397/07/24 ساعت 13:23

    صدالبته که جلوی قاچاق سوخت را بایدگرفت.اما درتوجیه #سهمیه‌بندی و #گرانی بنزین، فراموش نکنیم اختلاف قیمت بنزین بین ایران و همسایه‌ها را -که زمینه‌ساز قاچاق گسترده شده- کاهش ارزش پول ملی ما اینقدر نجومی کرده.این همان عاملی است که قدرت خرید مردم را هم بشدت کم کرده. #تک_بعدی نبینیم!