• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/06/23 ساعت 19:41

    #نماد توجه #قاجار به #تعزیه و روضه خوانی عاشورا در بنایی که دیگر نیست/«#تکیه_دولت» نشان می‌دهد چگونه ما با یک پدیده تازه مواجه شده، آن را در آغوش گرفتیم و با عبور از هاضمه خودمان، آن را به یک اثر جدید تبدیل می‌کنیم http://tn.ai/۱۸۲۸۴۷۶