• شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

    1398/07/25 ساعت 02:39

    در سفر #کربلا،کتاب #تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران، به روایت آقای دکتر رضا نیازمند را خواندم. برای آنکه بدانید چگونه میتوان کشور را در مسیر توسعه و رشد قرار داد، حتما این #کتاب را بخوانید. برای آنکه تا حدودی با کتاب آشنا شوید،چند نکته مهم از آن را می‌گویم: #رشتو

  • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

    1397/03/10 ساعت 10:23

    وقتی که نگاه #تکنوکراسی حاکم شود متعاقباً قدرت را برای تکنوکراتها به ارمغان می‌آورد و زمانی که حاکم شوند لاجرم ارزشها و مدلهای لیبرالی و نئولیبرالی سیطره پیدا خواهد کرد. تکنوکراسی به هیچ وجه با مدل نظام انقلابی و ولایی قابل جمع نیست. #چالش_تضمین