• دیروز #تپسی_لاین گرفتم و با یک همسفر خوش صحبت هم مسیر شدم. لذت بردم. هم پول کمتر دادم و هم یه دوست جدید پیدا کردم. ولی افسوس خوردم از اینکه تمام این زحمت ما که در راستای کاهش هزینه مردم هست، با یک تصمیم اشتباه در #سهمیه_بندی بنزین می‌تونه نقش بر آب بشه و هزینه افزایش پیدا کنه!