• عباس رضایی ثمرین   AbbasRezaeiS@

    1397/07/12 ساعت 21:19

    ۴/ عملیات مشابهی را مجله هندی #تِهِلکا سال ۲۰۰۱ در #هندوستان انجام داد؛ دو #روزنامه‌نگار خودشان را به عنوان نمایندگان شرکت انگلیسی خیالی «وست‌اند» جا زدند و با سیاستمداران و نظامیان برجسته این کشور ارتباط گرفتند و از آنها برای فروش دوربین‌های دیددرشب به ارتش هندوستان کمک خواستند.

  • عباس رضایی ثمرین   AbbasRezaeiS@

    1397/07/12 ساعت 21:19

    ۶/ این رسوایی بزرگ سیاسی البته نتیجه کاملا متفاوتی داشت؛ چند بار به دفتر #تِهِلکا حمله شد و چندین نفر از روزنامه‌نگاران آن به زندان افتادند! منبع: تبهکاران اقتصادی/ ریموند فیسمن و ادوارد میگل/ ترجمه فرخ قبادی/ ۱۳۸۸