• علی حیدری نجات   AliHeidariNejat@

      1399/09/02 ساعت 00:17

      دکترازقندی از #شاهان_کوچک نام میبرد، حال متوجه منظور ایشان میشوم،سال۵۷ یک شاه از ایران بیرون کردند تا طاغوت نباشد، ولی طی ۴۱ سال گذشته شاه و #کاخ‌های متعددی پرورانیدم ازرئیس یک سازمان عمومی بگیرتا نگهبان یک پارک ،کافی است حرف خلاف میل آنها حتی کارشناسی بزنی!#توحیدم_آرزوست