• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1398/04/23 ساعت 11:44

    تورم #تولید محصولات توتون و تنباکو در سال گذشته ۱۴۹٪ و تورم #دخانیات مصرفی خانوار در همین سال ۱۰۲٪ بوده است.با وجود این، در دوره اوج #تحریم‌های ایران، بیشترین بخشی که توجه سرمایه‌گذاران خارجی را جلب و #سرمایه‌‌های آنها را جذب کرده، همین بخش #توتون و #تنباکو است.

  • #سیگار گرانتر می‌شود حق واردات #توتون سیگار از ۵به ۱۵درصد افزایش یافت. هدف این کار حمایت از کشاورزان و تامین توتون موردنیاز #سیگار از تولیدات داخلی عنوان شده است درحال حاضر فقط ۲۰درصد توتون موردنیاز واحدهای تولیدی درداخل کشت می‌شود در #خبرآنلاین بخوانید: https://goo.gl/xLsb۷۶