• جواد جلالی   jalali133@

    1397/02/28 ساعت 22:05

    به نظرم یکی از دلایل نجاست فقهی #سگ اینه که بخاطر ویژگیهای رفتاری سگ، کاملا قابلیت جایگزینی فرزند رو داره و تبعاتی مثل نابودی نسل و سایر آفاتش دامنگیر بشر میشه. اتفاقی که برای بسیاری از خانواده‌های غیر مقید به مسائل شرعی افتاده. #برداشت_کاملا_شخصی #ایران_جوان #تهدید_نسل

  • جواد جلالی   jalali133@

    1397/02/28 ساعت 19:52

    مشکل اصلی در تاخیر ازدواج و کاهش شدید رشد جمعیت، در آموزش و پرورش ماست، باید از امروز با تربیت صحیح فرزندان ۳-۴ ساله شروع کنیم، تا ۱۵ سال بعد جوانانی داشته باشیم با اعتقادات صحیح، توانمندی‌های جسمی، روحی، اجتماعی و … #ایران_جوان #تهدید_نسل