• والله بالله تالله #مردم با فرصت طلبان،منافقان،خیانت کاران،دروغگویان،مفسدان،فریبکاران،مزوران،منحرفان،چپاولگران، و امثالهم مشکل دارد نه با #نظام.اینها اگر از سیستم غربال شوند ،ملت پوزه همه #تهدیدها و #تحریمها را به خاک می‌مالد و چه کنم چه کنم‌ها تمام می‌شود