• فرید مدرسی   faridmod@

    1397/10/15 ساعت 16:10

    آقای #سعید_جلیلی برخی از انقلابی‌ها را به #تنبلی متهم کرده است؛ این یعنی آغاز رقابت انتخاباتی پیش از موعد و طرد جریان‌هایی از اصولگرایان. این روشی است که دیگر #اصولگرایان هم بلدند اما صلاح نمی‌دانند.

  • بالینخو؛ نسلی که مسئولیت سرش نمی‌شود - والدین چینی از #تنبلی و حرص فرزندان‌شان ماتم گرفته‌اند، اما طاقت این نسل از #جوانان طاق شده است (جیمز پالمر، ایان، ۵۵۰۰ کلمه، ۳۲ دقیقه) http://tarjomaan.com/neveshtar/۹۰۴۶/