• محمدرضا زمردیان   zomorodian2@

    1397/08/10 ساعت 22:41

    دستور وزیر آ. پ برای پخش بازی فوتبال پرسپولیس و‌کاشیما در مدارس اتفاق مهمی است. محیط می‌تواند درس تمرین کنار هم بودن، تخلیه هیجانات، تجربه ناب اشتراک حس مشترک و دوستداشتنی شدن مدارس و حتی فرهنگ هواداری باشد باید چارچوبهای خشک نظام آموزشی را شکست باید مدارس #تمرین_زندگی باشد

  • محمدرضا زمردیان   zomorodian2@

    1397/05/30 ساعت 00:12

    کارگاه مهارتهاى اجتماعى با موضوع تقویت مهارت نه گفتن #کانون_پرورش_فکری مرکز فرهنگی هنری شماره ۳ بیرجند خراسان جنوبی #تمرین_زندگی