• مسعود پزشکیان   drpezeshkian_ir@

      1397/03/23 ساعت 15:52

      اگر یک ساختار نظارت پولی در کشور وجود داشت #موسسات_مالی نمی‌توانستند میلیاردها تومان از پول‌های مردم را بگیرند و ادعا کنند که نمی‌دانیم پول‌ها کجاست و اکنون #تمام_قوا باهم نتوانند پول‌ها را پیدا کنند آشفتگی کسانی که نگران اجرایی شدن #FATF و سیستم شفافیت مالی هستند قابل تامل است