• علی حدادی اصل   alihaddadiasl@

    1398/04/18 ساعت 18:12

    #جنایت جایی شکل می‌گیره که #قبح دیدن هر اتفاقی تو #جامعه شکسته بشه. ••• یک #کودک در حال #تماشا #بازسازی_صحنه_سرقت است

  • ماجرای ما و آقازاده‌ها، حکایت پسرک پاپتی پشت شیشه رستوران است، ما این سمت در خیابان خوردن آنها را تماشا می‌کنیم و کاری از دستمان برنمی‌آید اما صاحب رستوران همین را تاب نمی‌آورد و ما را به خاطر #تماشا کتک می‌زند و از شیشه دور می‌کند. ما مزاحم خوردنتان نیستیم، با آرامش بخورید.

  • یک وقت‌هایی هم هست که باید دست از تلاش و تکاپو برداری و رها کنی. یک گوشه آروم بشینی و یک مدت فقط اطرافت رو و گذر روزها رو تماشا کنی. زندگی همیشه مطابق خواسته تو پیش نمی‌ره، یعنی اغلب اوقات مطابق خواسته تو پیش نمی‌ره. #زندگی #تماشا