• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1397/04/04 ساعت 19:30

    امام به ایشان گفته بود چرا مشکل را با #مردم در میان نمی‌گذاری؟ همین امشب در #تلوزیون با آنها صحبت کن و مشکل را بگو. همان شب #شهیدرجائی به تلوزیون آمد و با مردم صحبت کرد. از فردایش بخش عمده مشکل حل شد.

  • حسین عسگری   ir_asgari@

    1397/01/09 ساعت 19:05

    و بعد هم مصرف کننده با خرید تولیدات این تولید کننده وطن دوست، وفاداری خود را اثبات کند، در این راستا بهتر است #رادیو و #تلوزیون بیشتر سراغ تولید کنندگان برود، زیرا تجربه ۴۰ سال گذشته نشان می‌دهد که بدون تولیدات با کیفیت «حمایت از کالای ایرانی» راه به جایی نخواهد برد | #رسانه_ملی