• سید حمید حسینی   seyedhamid@

    1397/12/04 ساعت 15:44

    دین، تو به تقلید پذیرفته‌ای دین به #تقلید بود سرسری ناصر خسرو

  • روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/03/20 ساعت 22:53

    آیت الله خامنه‌ای: ما ننگمان نمی‌آید پیش کسی که دارای علم است،‌ #شاگردی کنیم؛ اما شاگردی یک حرف است و #تقلید یک حرف دیگر. چرا تا گفته می‌شود که به علوم انسانی اسلامی فکر کنیم، بعضی می‌گویند آقا مگر این علم است؟