• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

      1397/03/23 ساعت 10:39

      اگر افزایش قیمت‌ #خودرو به دلیل کاهش تولید باشد،شورای رقابت برخورد می‌کند/رئیس شورای رقابت:اگر افزایش قیمت خودرو به دلیل #دلالی باشد،باید رصدشود که این دلالی ناشی ازکمبود تولید است/تازمانی که #تقاضای_کاذب وجودداشته باشدونتوان عرضه رابه اندازه تقاضا رساند،کنترل بازاربسیار سخت است