• روزنامه آفتاب یزد   aftab_yazd@

  1397/03/22 ساعت 17:32

  #تفکیک_جنسیتی کلیدواژه‌ایست که اخیرا در جامعه ایران تا حدی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و تقریبا در همه جا نه تنها به گوش می‌رسد که در عمل هم دیده می‌شود. http://aftabeyazd.ir/?newsid=۱۰۸۲۱۸

 • سیداحمدخاتمی: #حجاب از احکام دین است و ما آن را به کوری چشم مخالفان اجرا می‌کنیم برخی با طرح #حجاب_اجباری قصد دارند مملکت را بهم بریزند مخالف اشتغال بانوان نیستم اما باید زنها و مردها هرکدام درمکان مجزا فعالیت کنند #تفکیک_جنسیتی در مکانهای کاری یعنی بستر پاکی را فراهم کردن ایرنا

 • فرزانه آئینی   aeinifarzane@

  1396/10/07 ساعت 17:11

  جمع مشخص مشهدی‌ها که قبلا به برگزاری #کنسرت‌ها نه گفته بودند امروز هم با رعایت أصل #تفکیک_جنسیتی تجمعی کاملا مردانه در اعتراض به گرانی‌ها داشتند #تجمع_مشهد #گرانی

 • روزنامه ایران   IranNewspaper@

  1396/02/18 ساعت 20:09

  جهانگیری: برخی تلاش می‌کنند دانشگاه‌ها و مشاغل را #تفکیک_جنسیتی کنند، پس جوانان در چه محیطی با هم آشنا شوند و خواستگاری کنند.