• روزنامه خبر ورزشی   khabar_varzeshi@

    1397/04/10 ساعت 01:14

    حسن #تفتیان سریع‌ترین مرد ایران با رکورد ۱۰.۰۳ نایب قهرمان لیگ الماس شد و رکورد ملی ماده ۱۰۰ متر ایران را شکست.

  • خبرگزاری ایرنا   irna1313@

    1396/05/14 ساعت 10:10

    حسن #تفتیان در مرحله مقدماتی دوی ۱۰۰متر مسابقات قهرمانی جهان با۱۰:۳۷ثانیه پنجم شد/بولت افسانه‌ای با ۱۰:۰۷ثانیه در رده اول گروه ایستاد