• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1396/10/20 ساعت 15:26

    حجت‌الاسلام ابراهیمی،مدیرگروه فقه مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی:براساس #آمار رسمی حدود ۳۰۰هزارنفردرکشورمتقاضی تغییر جنسیت هستند وبرای این کاربه پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند. آمارغیررسمی درباره متقاضیان #تغییرجنسیت در کشوربیشترازاین رقم وحدود ۲برابر آن تخمین زده می‌شود-ایرنا