• امشب، شوکران آیا فرهنگ ایرانی یک فرهنگ #ضد_زن است؟ نوش آفرین انصاری: همه چیز باید در جهان #تغییر کند؛ تغییرِ مبتنی بر #تعقل. ما باید شیوه‌های ناصحیح اندیشیدن را کنار بگذاریم و آنچه که از #فرهنگ قدیم‌مان خوب است حفظ کنیم، اما راه‌های جدید پیش بگیریم. ساعت ٢١، شبکه ٤

 • رضا پورحسین   RPourhosein@

  1397/01/28 ساعت 13:02

  مخالف خوانی اگرنتیجه تعقل باشد، قابل قبول است ولی اگر «شخصیتی» و ذاتی باشد، نشانه خوبی نیست. #تعقل #شخصیت

 • فرشاد گلزاری   Farshad_Go@

  1398/03/13 ساعت 13:21

  پاسخ طالبان در مورد مصاحبه با خبرنگاران روس: نمایندگان طالبان مکلف نیستند که بر سرهای برهنه خانم‌های روسی چادر بگذارند و یا آنها را لباسهای با وقار بپوشانند. البته به این مکلف هستند که چشمهای خود را محافظت کنند و الحمدلله بزرگان ما این کار را به نحوه احسن انجام داده‌اند! #تعقل

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/04/27 ساعت 04:38

  یکی از علاقه مندى‌های من ایجاد سامانه اى است که بر مبنای یک مدل مشخص بتواند تاثیر و #هزینه اظهار نظر‌ها و تصمیمات و اقدامات هریک از اجزاء #حاکمیت را بر #اقتصاد و #سرنوشت ملت محاسبه و منتشر نماید.شاید تصمیم گیران مملکت را به #تعقل و #تفکر و #تأمل و #تحمل مجبور کند! #حکمرانى_خوب