• قدرت اله نوروزی   IsfahanMayor@

    1397/12/07 ساعت 13:39

    شهرداری #اصفهان به عنوان اولین شهرداری کشور خود را در معرض ارزیابی #تعالی_سازمانی قرار داد. تعالی سازمانی در اداره ارزان شهر، توسعه خدمت رسانی و ارتقای رضایت کارکنان کمک می‌کند. معتقدیم نهادی مانند شهرداری که مستقیم با مردم در ارتباط است باید با جدیت به سمت بهبود مستمر حرکت کند.

  • قدرت اله نوروزی   IsfahanMayor@

    1397/12/07 ساعت 14:17

    به اذعان ارزیابان جایزه ملی #تعالی_سازمانی، شهرداریها به عنوان نهادی خدمت رسان کمتر خود را در معرض چنین سنجشی قرار می‌دهند و ورود شهرداری #اصفهان به عنوان اولین #شهرداری کشور، اقدامی شجاعانه و تفکری نوین در راستای #بهره_وری است. امید که این تفکر، یاری رسان اداره مطلوب شهر باشد.