• سید علی کاشفی خوانساری   KashefiKhansari@

    1397/12/20 ساعت 14:01

    این چند روز چندبار درباره انتخاب #تصویرگران برای نمایشگاه #براتیسلاوا حرف هایی شنیده‌ام. میگویند داوران شیک و متمدنانه نشسته‌اند و سهمیه‌ها را بین مجموعه‌های خودشان تقسیم کرده‌اند. من داوران را می‌شناسم و باور نمی‌کنم. اما کاش دقت و مصلحت اندیشی بیشتری میکردند. #کانون_پرورش_فکری