• در توضیح نماد آمده: این حیوان(سگ)زیبا و شجاع،برای قرن‌ها به #ترکمن‌ها کمک کرد تا گله‌های گاو را در شرایط سنگین بیابان‌های شنی محافظت کنند./۲