• گویا چندتا وزیر به رهبری نامه نوشتن اگه fatf تصویب نشه دست جمعی استعفا میدن. البته که باید گفت: #ترکمنچاه بهانه است، چهل سالگی انقلاب نشانه است!

 • علی‌ اکبر رائفی‌ پور   A_Raefipour@

  1397/10/27 ساعت 19:47

  می‌نویسم برای ثبت در تاریخ شبیه آنچه درباره برجام گفتم تصویب پالرمو و CFT هیچ تاثیری در رونق اقتصادی و برداشته شدن تحریم‌ها نخواهد داشت جز اینکه فرزندانمان خواهند گفت : در زمان سلسله فریدونیان این #ترکمنچاه علیه سربازان وطن تصویب شد

 • علی‌ اکبر رائفی‌ پور   A_Raefipour@

  1397/11/25 ساعت 22:28

  برنامه غربی‌ها: گروگان گرفتن معیشت مردم هجمه رسانه‌ای علیه دلسوزان اجرای پارادایم خلع سلاح مانند عراق ولیبی راندن ایران به کنج برنامه نفت دربرابر غذا با INSTEX برجام خیال غربی‌ها را از اتمی نشدن ایران راحت کرد و #پالرمو و #CFT مویرگ‌های تنفسی اقتصاد ایران راخواهد بست #ترکمنچاه

 • محمدرضا رهبرپور   MrRahbarpour@

  1397/10/27 ساعت 21:31

  مصالح عالیه نظام ایجاب میکند که در فرآیند پیوستن به هریک از اسناد و معاهدات بین المللی، همه ابعاد و جنبه‌های آن لحاظ گردد و قدرت سیاسی، امنیت و اقتدار دفاعی و نیز رسالت و آرمانهای نظام و انقلاب تحت الشعاع قرار نگیرد! #ترکمنچاه