• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

  1397/03/10 ساعت 13:50

  سخنان جدید #ولایتی درباره برجام: #ترکمانچای نسخه فارسی داشت ولی #برجام نداشت؛انسان احساس حقارت می‌کند/در ماجرای برجام، جامعه را ناامید می‌کردند و می‌گفتند باید مذاکره کنیم / نان و آب مردم را به توافق گره زدند و همه جای کشور تعطیل بود .

 • تاریخ ایرانی   tarikhirani@

  1397/03/24 ساعت 10:39

  در جریان دو جنگ با ایران، روس‌ها تدریجاً به این فهم رسیدند که قاجارها یک نیروی سیاسی گریزناپذیر در منطقه‌اند. با دو معاهدۀ صلح گلستان و #ترکمانچای، تداوم سلسلۀ قاجار هم برای روسیه به یک منفعت استراتژیک تبدیل شد چون بدون قاجارها، قلمروهای #روسیه در معرض هجوم‌ قرار می‌گرفتند

 • تاریخ ایرانی   tarikhirani@

  1396/08/08 ساعت 14:36

  رد پای #روسیه در حل بحران جانشینی سلسله #قاجار بند هفتم #ترکمانچای سلطنت را برای فرزندان #عباس_میرزا تضمین کرد http://tarikhirani.ir/fa/news/۳۰/bodyView/۶۰۷۹ …