• محمدمهدى عبدالهى   mmabdollahi_ir@

  1397/11/05 ساعت 21:53

  معنى تسریع در تصویب #استعمارنامه‌ها و #ترکمانچاه‌ها مگه دلسوزیه؟! یا تسریع در پیگیرى مشکلات مردمه؟! به کجا چنین شتابان؟!!!

 • محمدمهدى عبدالهى   mmabdollahi_ir@

  1397/10/28 ساعت 00:35

  آیا قرار است قرارداد ننگین #ترکمانچاه دیگرى بر پیشانى تاریخ ثبت گردد؟! امیدواریم این خبر به زودى تکذیب گردد.

 • وحید یامین پور   yaminpour@

  1397/10/27 ساعت 21:52

  وقتی مومنان مجاهد با فتوای سیدالفقهاء بخشی از سرزمین‌های اشغالی را پس گرفتند، روس‌ها به دربار فتحعلی پیغام مذاکره دادند. شاه برای حفظ تاج و تخت، اسب‌های تیزرو فرستاد و شاهزادگان را از جبهه‌ها عقب کشاند و جنگ مغلوبه و #ترکمانچاه امضا شد.