• داوود حشمتی   heshmatid@

      1398/06/20 ساعت 10:51

      حال جماعت #برانداز و #تروریستهای_آلبانی نشین، بسیار دیدنی است. به سبیل کسی آویزان شدند که ترامپ با یک توییت تراشید و ریخت پایین. براندازها یک سرخوردگی شدید را برای سالهای طولانی تجربه خواهند کرد. با اولین مذاکره، مرگ آنها رقم میخورد