• ۴.اف‌ای‌تی‌اف ابزار ایجاد مزیت نسبی برای شبکه خارجی جدیدی است که بناست مسیرش برای تسلط بر اقتصاد ایران، تعریض شود. +بنا بر FATF، کار اقتصادی با نظام مشمول تحریم از داخل و فاقد مزیت نسبی است. اما همکاری با شبکه اقتصادی وابسته به بیگانه و دشمن نان و آب دار است! #تربیت_بازار