• مهتاب جودکی   JoudakiMahtab@

    1397/06/20 ساعت 02:19

    این خانم #معلم رو ببینید و کمی دلشاد بشید از این همه امید. وقتی فهمید دانش‌آموزش خونه نداره، کمک جمع کرد و براش خونه ساخت. تا امروز به ٢۵ نفر تو #تربت_حیدریه کمک کرده. http://shahrvand-newspaper.ir/News:NoMobile/Main/۱۴۲۴۶۵/٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪E۲٪۸۰٪۸C٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪C۲٪AB٪D۸٪B۳٪D۸٪AD٪D۸٪B۱٪C۲٪BB-٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪DA٪AF٪D۸٪B۱-٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۱٪D۸٪AA-٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪E۲٪۸۰٪۸C٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷٪D۸٪AF …

  • خبرگزاری ایرنا   @irna_1313@

    1396/11/02 ساعت 17:07

    #دزد #زعفران بازداشت شد/ #سارق یک کیلو و ۵۰۰ گرم زعفران به ارزش ۶ میلیون تومان در یکی از روستاهای #تربت_حیدریه بازداشت شد