• عامل اصلی به نتیجه نرسیدن تحقیق و تفحص‌ها انحراف در اصل موضوع بوده است. انشاالله همکار گرامی آقای قاضی پور با قدرت از #حق_مردم دفاع می‌کنند و نخواهند گذاشت #تحقیق_وتفحص_ازگمرک به حاشیه رانده شود. ماهم با عهد خود با مردم ایستاده ایم.