• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1398/05/23 ساعت 08:52

    ۴عامل موثر بر #فقر خانوار: ۱. #تحصیلات سرپرست خانوار:هرچه بیشتر احتمال فقر کمتر ۲.استقلال مالی اعضای خانوار:هرچه بیشتر احتمال فقر کمتر ۳.تعداد #خانوار :هرچه بیشتر احتمال فقر بیشتر ۴. #تورم :هرچه بیشتر احتمال فقر بیشتر منبع:پژوهشی در وزارت اقتصاد دنیای اقتصاد

  • روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/12/08 ساعت 09:23

    سردار کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح درباره خبر منتشر شده پیرامون انجام خدمت #سربازی دارندگان #تحصیلات تکمیلی در بنگاه‌های #اقتصادی، گفت: تاکنون چنین طرحی به تصویب نهایی نرسیده . ضمن این که در صورت تصویب نیز تعداد سهمیه‌ها بسیار محدود خواهد بود /ایسنا

  • میزان #تحصیلات کارمندان #دولت در وزارتخانه‌های مختلف