• مير ميثم اسدالهی   mirmeysamasad@

  1397/11/16 ساعت 23:37

  گویا #تحزب به قدری غریب بوده در این سالها که مفهوم خود را از دست داده استانی شدن همتراز تحزب است؟ بر اساس #قانون_اساسی نمایندگی #مجلس امری #ملی است اما ناکارآمدی دستگاه اجرایی باعث شده است که نمایندگان عموماً دیدگاه منطقه محور داشته باشند و مباحث کلان و ملی تاحد زیادی مغفول بماند

 • عمدتا احزاب در زمان #انتخابات شکل گرفته و بعد از آن فعالیت آنچنانی ندارند. #آسیب_شناسی #تحزب با نگاه عاملانه به عنصر #پژوهش، حلقه گمشده‌ای است که متاسفانه فقط در ایام انتخابات مطرح می‌شود و پس از آن دیگر از آن سخنی به میان نمی‌آید.

 • مير ميثم اسدالهی   mirmeysamasad@

  1397/09/09 ساعت 16:58

  مدت‌ها فریاد #تحزب زدیم و گفتیم #هم_نسلان ما (که عمدتا متعلق به دهه ٦٠ و ٧٠ هستند)، آخرین فرصت کشور برای #تولید_ثروت است. اما هیچ مسئولی تحزب را به معنا و کارکرد واقعیش نمیخواهد چرا که… https://www.instagram.com/p/BqzmDIlFOXD/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱ix۱۴۰x۲cd۵w۷ …

 • روزنامه صبح نو   sobhe_no@

  1397/02/25 ساعت 23:20

  گفتگو تفصیلی با مهندس محمد رضا باهنر درباره #تحزب , #حصر و …

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1396/11/17 ساعت 23:24

  هیچ کس به #تحزب به عنوان ضرورت امنیت ملی و شناسنامه دار کردن افراد و مواضعشان و دور شدن از جامعه ائی ژله ائی نا سامان نگاه نمیکند. اما احزاب هم در کشورهای توسعه یافته از همینجا شروع کرده اند! حکومت باید یک حزب سه نفره را به فعالیت سه نفر ترجیح و سوبسید دهد تا احزاب بزرگ شکل گیرند