• فریبا خان احمدی   f_khanahmadi@

   1397/04/23 ساعت 12:38

   وزیر بهداشت:
   روز مبدا نزدیک است. برای بعد از آبان‌ماه؛ آماده طوفان #تحریم‌ها باشیم
   #ترامپ با چه زبانی باید بگوید که می‌خواهم بیرحمانه‌ترین #تحریم_مالی را در طول تاریخ برای ایران اعمال کنم تحریم‌ها جدی است و برخی از مدیران ما برای شب عملیات مناسب نیستند