• احسان تقدسی   demokracy@

    1396/07/26 ساعت 09:27

    قاتل #اهورا از هیچ نوع #تجاوزی به این طفل دوساله خودداری نکرده است.دلم برای پلیسها وقاضی پرونده می‌سوزد. چه می‌کشند وقتی پرونده را میبینند.

  • مدیر آموزش و پرورش منطقه ۲ تهران تا این مرحله بر مبنای تحقیقاتی که روی آن تعداد از دانش‌آموزان معترض انجام داده‌ایم، هیچگونه تعرض و #تجاوزی صورت نگرفته است