• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1397/07/23 ساعت 01:00

    ایرانیان باید بدانند کفگیر دولتها به ته دیگ رسیده و دیگر جز به بهای نابودی ثروت طبیعی توانایی ارائه کالاهای عمومی را ندارد. دوره سواری مجانی ایرانیان اعم از سیاستمداران و مردم عادی به انتها رسیده و باید این مفهوم را به نسل جوان انتقال داد. #آب #سوخت @HSelahvarzi #تجارت‌_فردا

  • ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1396/12/13 ساعت 11:25

    از پاییز ۹۲ تا پاییز امسال ۳.۲ میلیون نفر به تعداد متقاضیان #شغل اضافه شده اند، یعنی رقمی پنج برابر کل دوره فعالیت دولت احمدی‌نژاد. از سال ۸۴ تا ۹۲ فقط ۶۰۰ هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده بود. #مرکز_آمار #تجارت‌_فردا