• تصویر #زن_ایرانی درمهمترین تابلوی پایتخت بحث وجنجال بسیار برانگیخت در بیلبورد میدان ولیعصر،نقش و کارکرد زن ایرانی به بچه داری خلاصه شده اما پاسخ سخنگوی تیم طراح تابلوها به اعتراضها چیست؟ او گفت:منتقدان دچار«سوء تفاهم»هستند! این #تبلیغات_محیطی در اختیارموسسه #اوج قرار دارد