• غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی   Jafarzadeh_ir@

      1397/10/04 ساعت 21:59

      چند روز پیش با #خبرنگار #تایناک در رابطه با شاخص‌های اقتصادی و الزامات #دولت در #بودجه_۹۸ مصاحبه کردم ان روز بودجه‌ای ارایه نشده بود که بشود اظهار نظری در مورد پسرفت یا پیشرفت بودجه کرد! در این میان رفتار سخیف جریده #کیهان و تیتر سازی آن مضحک و خنده دار است !