• مهسا جزینی   JaziniMahsa@

    1396/09/08 ساعت 02:46

    همه واکنش‌ها به "ماجراهای #احمدی_نژاد تا لات و دروغگو خوندنش از سوی سخنگوی قضا تا #باید_ببازی و #روسری سر مربی #تایلندی« یک وضعیت کمدی_درام رو تصویر می‌کنه که نمی‌دونم چرا یک‌هو من رو یاد این جمله مارکس میندازه؛ »هرآنچه سخت و استوار است دود می‌شود و به هوا می‌رود … "