• علی قنواتی   kheradoo@

    1398/05/23 ساعت 11:14

    گرامی کرگدن ۲ اصطلاح کاربردی خوب یاد داده: #FOMO: Fear Of Missing Out #JOMO: Joy Of Missing Out با کمی تغییر ۲ معادل برایشان پیش‌نهاد می‌کنم: #تاعم: ترس(نده) از عقب ماندن #لاعم: لذت(برنده) از عقب ماندن (چون بر وزن فاعل شد پرانتزها را اضافه کردم) چه اصطلاحاتی! به‌به! عالی اند!

  • علی قنواتی   kheradoo@

    1398/05/23 ساعت 11:54

    دوستان به لطف این ادبیات و واژگان جدید، توییترنشین‌ها رو به ۲ دسته #تاعم و #لاعم تقسیم می‌کنم! #تاعم سیاسی: اون‌هایی که با هر موج غوغا به میدون می‌ریزند و چشم‌بسته فحش‌های جناحی رو -با مزد یا بی مزد- تکرار می‌کنند. #لاعم سیاسی: اون‌هایی که فکرشون مدام توی لباس زیر هم‌دیگه ست.