• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

      1397/04/30 ساعت 13:28

      غریب‌آبادی:جمهوری اسلامی ایران در #تاسی به خط قرمز ترسیمی از سوی مقام معظم رهبری، در بازدیدهای آژانس به هیچ وجه #مجوز مصاحبه با دانشمندان و اساتید کشور را صادر نکرده و آژانس نیز تاکنون درخواستی در این زمینه نداشته است، چرا که از پاسخ ایران به خوبی آگاه است