• میلاد علوی   miladalavii@

    1398/03/11 ساعت 18:11

    مصوبات مجلس در #شورای_نگهبان یا رد می‌شود یا تایید می‌شود، چیزی به نام موافقت مشروط وجود خارجی ندارد. اینکه #کدخدایی،سخنگوی شورای نگهبان برای فرار ازتبعات احتمالی خبراز«موافقت مشروط»با #تابعیت_مادرانه میدهد،موضوع دیگری است اما تا آنجا که به قانون مربوط است،این مصوبه رد شده است …