• رد پای پول سونی را در انتخاب‌های #TGA می‌بینم …. گفتن به انحصاری دیگر سونی یعنی اسپایدرمن هم هیچ جایزه‌ای ندیم تا خیلی تابلو نشود‌ #تئوری_توطئه