• گیسو فغفوری   Gfaghfouri@

      1397/06/19 ساعت 18:00

      خانه تئاتر بیانیه داد معاون هنری ۶۰۰میلیون تومان برای مریم کاظمی و سعیداسدی برای وثیقه برد رایزنی‌ها ادامه دارد امابخش عمده‌ای از #وزیرارشاد شاکی هستند که چرا دخالت ویژه‌تر انجام نمی‌دهد چراکه این دو نفر #تئاتری امشب هم در #زندان و #بازداشت می‌مانند