• الهام پاوه نژاد   ElhamPavehnejad@

      1397/04/21 ساعت 18:17

      در راستای سرگرمی‌های تابستانی و مدام غافلگیری‌های جذاب، نه تنها امروز یهو برق خونه سه ساعت صبح قطع شد بلکه ساعت سه و‌نیم تا پنج و ربع هم مجدد رفت که دلمون حسابی براش تنگ بشه! #قطع_برق #بی_نظمی