• عسل داداشلو   AsalDadashloo@

    1398/03/23 ساعت 01:50

    وقتی یه نفر از داراییش میگذره که فقط شما رو نبینه، به نظرم ته خطه. من جای شما بودم از ادامه زندگی ناامید میشدم چه برسه از اظهار نظر کردن درباره اون فرد. #بی_شرفی